ca
ca

ESCOLA

L'atletisme és un esport que té el seu fonament en el desenvolupament de les habilitats motrius més bàsiques dels nens i nenes: caminar, córrer, saltar i llançar. Habilitats que també són la base motriu de tots els altres esports.

L'escola neix de la voluntat de l'entitat per apropar la pràctica de l'activitat atlètica als més joves (de 4 a 17 anys). Volem formar persones que valorin l'esforç com una eina de superació. Volem afavorir actituds positives envers l'esport perquè la seva pràctica facilita les relacions humanes en un context lúdic, ajuda a millorar l'autoestima i la seguretat en un mateix.

El nostre objectiu és formar atletes respectuosos amb l'entorn, conscients de les seves capacitats, motivats per a la pràctica de l'esport saludable, compromesos amb l'entrenament, i respectuosos amb els companys de la pròpia i d'altres clubs i escoles. Aspirem a formar atletes complets, que siguin capaços de conèixer i dominar totes les proves atlètiques, que valorin els seus aprenentatges i resultats partint de la superació personal, que es mostrin autònoms, participatius, actius, responsables i solidaris.

Així, i resumint, podem dir que la nostra filosofia es basa en els següents conceptes:

  1. Donar la possibilitat de fer atletisme a tots els que ho desitgin, tinguin l'edat i el nivell que tinguin, tot tractant-los amb igualtat i oferint-los els mitjans d'entrenament més adequats en relació a la seva experiència, capacitat i edat.
  2. Buscar la satisfacció personal de manera integrada, vetllant per assolir un grau alt de satisfacció a nivell físic, mental i social.
  3. Satisfer, en la mesura del possible, les etapes d'aprenentatge i d'entrenament de cada atleta, tot evitant córrer en la preparació i saltar-se així alguna etapa.
  4. Buscar els valors d'aquest esport: respecte, amistat, esforç, compromís, constància, autosuperació, aprenentatge i participació, en relació a l'edat de l'atleta.
  5. Potenciar la convivència a la pista. Respectar a la resta de companys/atletes i als tècnics/entrenadors.